CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
The main image goes here

Velkommen til psykolog Morten Carlsen

Jeg er autoriseret psykolog med specialviden om børn, unge og familier – stresshåndtering og trivsel på arbejdspladsen – samt supervision af ledere og medarbejdere.

En samtale med en psykolog er en samtale som adskiller sig fra samtaler med familie, venner, kollegaer, mf. Du er her 100% i centrum for samtalen og formålet er alene, at du får så meget ud af det som muligt. Du afgør altså selv, hvad samtalen skal handle om, hvad samtalerne skal bidrage til og hvornår de skal afsluttes (oftest efter 3-6 samtaler). Ved spørgsmål og tilføjelse af psykologisk viden bliver du mere bevidst om dig selv og din situation så valgmulighederne bliver udvidet.

Det er ikke alle som selv har ønsket at komme til psykolog, ofte er det omgangskredsen, som mener, der skal gøres noget. Andre gange er det børn, som bliver sendt, men også i disse tilfælde bliver her oftest skabt en platform, vi kan arbejde ud fra. Teoretiske har jeg et systemisk, narrativt og løsningsfokuseret ståsted.The main image goes here
Medlem af Dansk Psykologforening

Ring nu på telefon 2014 7071


Behandlingstemaer


· Angst
· Depression
· Eksamensangst
· Fobier
· Jalousi
· Lavt selvværd
· Misbrug
· Personlig udvikling
· Problemer med samliv og parforhold
· Problemer med barnet/børnene
· Selvskadende adfærd
· Sorg
· Spiseforstyrrelser
· Stress og udbrændthed
· Traumer
· Tvangstanker og tvangshandlinger
· Vane- og impulshandlinger
· Vrede

Foruden de ovenfor nævnte temaer har jeg også almen psykologfaglig viden og erfaring med de temaer som de fleste opsøger psykologer for at få hjælp til.